voorwaarden

 • Niet de leukste pagina maar helaas wel noodzakelijk.
 • De huurperiode bedraagt minimaal 1 week, indien het product eerder dan de afgesproken datum geretourneerd wordt zal er geen restitutie plaatsvinden.  annulering wegens medische rede is geheel gratis.
 • Het product moet op eigen grond geplaatst worden. Dwz niet in gemeente perkjes of op openbaar terrein . 
 • De borg en de kosten voor de huurperiode dienen contant voor aanvang van de huurperiode voldaan te worden.
 • De huurder is zelf aansprakelijk voor het gehuurde product gedurende de huurperiode, en zal alleen het bijgeleverde bevestigingsmateriaal gebruiken.
 • U dient het gehuurde product tijdens deze periode te  beschermen tegen noodweer en vandalisme. (wij adviseren om het product ’s nachts binnen te halen)
 • Babybordverhuur westervoort is NIET verantwoordelijk voor eventuele schade die ontstaat door het geboortebord.
 • De producten zijn en blijven eigendom van Babybordverhuur westervoort en het is daarom ook niet toegestaan om deze te verhuren of uit te lenen aan derden.
 • Het is de huurder niet toegestaan wijzigingen op onze producten aan te brengen, dan wel zonder toestemming van verhuurder te dupliceren.
 • De gehuurde producten dienen in dezelfde staat geretourneerd te worden. Het is daarom niet toegestaan om de producten te beplakken, te beschrijven, gaten te boren etc.Uitzondering hiervan is natuurlijk het naambord, deze mag beplakt en of beschreven worden.
 • Babybordverhuur westervoort onderhoud zelf de geleverde producten. De huurder wordt daarom verzocht geen herstel- en/of schoonmaakwerkzaamheden uit te voeren.
 • Bij het te laat terugbrengen van het babybord wordt er per dag € 2.50 per product extra in rekening gebracht.

Schade en/of diefstal
Wij hopen natuurlijk dat onze producten niets overkomt tijdens de huurperiode, maar mocht er toch onverhoopt iets plaatsvinden gelden de onderstaande voorwaarden.

 • Indien het gehuurde product ontvreemd wordt, zijn wij genoodzaakt de volledige borg in de houden.
 • Indien het bord beschadigd is zal de verhuurder naar alle redelijkheid en billijkheid de kosten van de reparatie bepalen en verrekenen met het borgbedrag.